TARİHÇEİlk İdari Teşkilat Trabzon Vilayeti Samsun Sancağı Bu günkü Yalnızdam köyünde bulunan Nefs-i Serkeş Kadılığıdır. Fatsa'nın İlçe oluşuyla birlikte buraya bağlı bir nahiye iken 01 NİSAN 1961 tarihinde 7033 Sayılı Kanunla İlçe statüsüne kavuşmuştur. İlçenin isminin nereden geldiği konusunda çeşitli rivayetler bulunmasına rağmen , büyük çoğunluk Elekçi deresi kenarında yerleşmesinden dolayı verilen kumlu ismi zamanla halk arasında Kumru olarak anılmaya başlanmasından dolayı bu ismi aldığı konusunda fikir birliği içindedirler.